[email protected]

Cenník

Registrácia
Registrácia všetkých klientov na portáli zastup.sk je zdarma.

Členstvo
Účasť a využívanie všetkých funkcionalít na portáli zastup.sk sú zdarma.

Jednorazová inzercia – Ponuka na zástup
Zverejnenie Ponuky na zástup na stránke zastup.sk je zdarma.

Jednorazová inzercia – Pracovná ponuka
Zverejnenie Pracovnej ponuky na stránke zastup.sk je zdarma.